STU Idea
Implementació del mòdul d'estudiants
Millorar i enriquir el codi o generar documentació amb aportacions d'estudiants.