STU Idea
Implementació del mòdul d'estudiants
Millorar i enriquir el codi o generar documentació amb aportacions d'estudiants.
DIST Incubadora
Valors bàsics per a la distribució del software de la Fundació
Guia de com distribuir segons els valors de la Fundació. Primer pas per a ser un distribuïdor reconegut.