S.HUB
Grup de suport
Grup de suport per a temes tècnics de la Fundació TiC.
V-BAAS
Virtualització del BaaS
Virtualitzar el BaaS utilitzant la virtualbox en Host OpenSuse
EL.MS
Elephant Microservices
Elephant Microservices entre serveis. Basat en dominis, connexions segures i validació d'IPs.
    Llegir més...
EL.A
Elephant Alliance
Entitats sincronitzades entre múltiples mòduls de diferents serveis. Espai per a administradors de l'origen de les dades.
    Llegir més...
DOC
Documentació en línia
L'objectiu d'aquest projecte és afavorir la incorporació de la documentació més tècnica per a desplegaments.
    Llegir més...
EL.F
Elephant Forum
Forums per a contactes controlats per grups socials.
    Llegir més...
EL.S
Elephant Students
Participació d'estudiants en mòduls de l'entorn.
    Llegir més...
BH
BaaS Hosting
Millorar el desplegament de Elephant i BrightSide dins diferents proveïdors de tecnologia cloud.
    Llegir més...
BS.CR
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.
    Llegir més...
BS.F
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
    Llegir més...
BS.P
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
    Llegir més...
BS.D
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
    Llegir més...