Els objectius de la Fundació apunten principalment a les empreses catalanes com a beneficiaris, entenent que són aquestes les que finalment arriben a la societat, proporcionant ocupació i estabilitat.

La intenció es proporcionar eines que facilitin la gestió de les empreses i els autònoms, a fi efecte que el seu dia a dia millori en temps i qualitat.

Fem ús de les TIC per arribar al màxim de beneficiaris possibles, entenent Catalunya com a territori de proximitat, però sense oblidar la resta del món. Es per això que els objectius tenen recursos tant en català com en anglès.

Motivació

 • Generar i mantenir els objectius i projectes derivats, amb codi font accessible i amb llicències obertes, compatibles amb OSI.
 • Proporcionar la plataforma des d'on distribuïr lliurament els objectius a tot el mon.
 • Millorar els objectius per fer-los adients a les demandes reals.
 • Ser el niu per a nous mòduls, plug-ins, afegits, que escalin els objectius, així com projectes relacionats.
 • Proporcionar informació i documentació relacionada amb els objectius.

Obra Social

La Obra Social de la Fundació TiC es governa pels objectius. Per donar dinamisme al manteniment, actualització i millora dels objectius, es defineix una gestió d'objectius que admet propostes i pot ser votada pels membres del Patronat i del Consell. Els objectius són majoritàriament:

 • Projectes de software
  • Relacionats amb BrightSide
  • Relacionats amb Elephant
  • Nous
 • Estandardització de bones pràctiques
 • Projectes de Documentació