La conselleria fa possible dur a terme els objectius de la fundació, sent formada per persones amb perfils tècnics i reconegudes en el seu sector.
Blai Capdevila Nogué
Amb un ampli coneixement de les estructures empresarials i de les seves necessitats, és qui va iniciar els primers projectes que derivaren en patrimoni de la Fundació.
Carme Teixidó
Empresari, Arts Gràfiques i Gestoria. Experiència en Gestió i Direcció de Projectes en el món Associatiu.
Frederic Wolf Montes
Economista. Amplia experiència en administració de sistemes, bases de dades i diferents sistemes operatius.
Joan Carles Pareras Mendez
Especialitzat en la organització dels recursos, metòdic i emprenedor, s'afegeix als primers projectes amb l'objectiu de millorar-los, fer-los més entenedors i acostar-los a la realitat de les empreses.
Jordi Ballvé i Mariñosa
Enginyer tècnic Industrial, Tècnic superior en Marketing i Community Manager. Especialitzat en Gestió de Projectes així com en Plans de Comunicació i Social Media.
Jordi Oliveres i Prats
Llicenciat en Química-Física. Especialitzat en Estadística i consultor d'institucions públiques sobre estratègia, gestió, sistemes d'informació i estudis d'opinió.
Josep Busquet Bosch
Josep Maria Bellmunt i Bardas
Llicenciat en Medicina. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Professor Associat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Experiència en el món de l'associacionisme català i en el treball en xarxes socials.
Josep Nadal
Josep R Pou Witty
Professor de E-Business a la Universitat Autònoma de Barcelona. Més de 20 anys d'experiència en ERP. Serveis, Desenvolupament de Negoci i Direcció de Vendes.
Lluis Turró Cutiller
Coneixedor de les TIC, és qui analitza i escriu el codi dels primers projectes.
Montserrat Turró Cutiller
Fotografia, disseny gràfic i harmonització de continguts.
Sergi Turró van Dijk
Màxima expressió de la sang nova que cerca la Fundació, és estudiant de Matemàtica Teòrica i Enginyeria Informàtica a la Universitat de Barcelona.

suport@fundaciotic.org