Les regles aplicades als membres de la Fundació TiC són les següents:

  • Els membres de la Fundació TiC no reben cap retribució per la seva feina.
  • El pertànyer a un grup de membres de la Fundació es fa per mèrits obtinguts via:
    • Informant de correccions, millores, noves característiques en la forma correcta per aconseguir assolir una resolució positiva.
    • Contribuint al codi font o la documentació dels objectius de la Fundació.
  • Els membres es comprometen a seguir els estatus de la Fundació TiC tant en la forma com en l'esperit.

Grups de membres de la Fundació TiC

  • Patrons
  • Consellers
  • Gestors Comunitat TiC
  • Contribuïdors
  • Beneficiaris