La Fundació TiC es governa des del patronat. Pel que fa als temes importants, els patrons es reuneixen per decidir quin ha de ser el funcionament intern. Més informació respecte al patronat en els Estatus.

Existeix, perň, un sistema més ŕgil per a qüestions que necessiten ser resoltes en el dia a dia o que tenen un carŕcter tčcnic que les allunya de les atribucions del patronat. Aquest sistema són les mocions en línia.

Com funcionen les mocions en línia?

  • El presentador pot iniciar el procés des de la Comunitat TiC.
  • Els implicats poden contestar, modificar, proposar esmenes des de la mateixa comunitat.
  • La aprovació de la moció no és tan estricta com en el cas de les decisions preses pel patronat, encara que els implicats siguin patrons.
  • Un cop aprovada la moció, tots els assistents a la mateixa en tenen constŕncia.

suport@fundaciotic.org