Aquest software és patrimoni de la Fundació TiC. El codi font és obert, seguint els estàndards OSI, i és navegable a source.turro.org.

Les biblioteques BrightSide i Elephant es desenvolupen activament a Turró.Org i s'aporten lliurament com a contribucions a la Fundació TiC. Les contribucions a la fundació poden veure's a www.fundaciotic.org/contribucions.

Tots dos conjunts de biblioteques es distribueixen sota la GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V3, que garanteix que les fonts siguin de codi obert. A més, els derivats d'aquest treball HAN de romandre codi font obert. Podeu trobar l'avís de llicència a Llicències.

Per als desenvolupadors o distribuïdors que puguin estar interessats a estendre o distribuir aquest treball, és important que entenguin els termes de la llicència. Encara que aquest treball tingui total disponibilitat, l'incompliment de les condicions donarà per acabats tots els drets concedits per la llicència.

Mòduls instal·lats

bsfinancials-core-2.0
bsfinancials-treasury-2.0
bsfinancials-www-2.0
contacts-3.2
contacts-vcard-2.1
elephant-3.0
elephant-alliance-1.0
elephant-attach-2.5
elephant-auth-1.5
elephant-calendar-1.7
elephant-crm-1.0
elephant-dossier-3.1
elephant-forum-1.3
elephant-i18n-1.0
elephant-jpa-2.7
elephant-jpa-zkoss-1.5
elephant-mail-2.1
elephant-math-1.5
elephant-publications-2.6
elephant-scheduler-1.5
elephant-scheduler-www-1.5
elephant-students-1.0
elephant-translator-1.0
elephant-ws-1.0
elephant-www-1.5
elephant-zkoss-2.1
syntaxparser-1.4.5
turro-account-2.2
turro-commons-1.3
wiki-1.0

Llistat complet de llicències

 • (The GNU General Public License, Version 3) Llicència de Codi Font Obert Fundació TiC (https://www.turro.org/organization/licenses)
 • (ZOL License) ZK Open Source License (https://www.turro.org/organization/licenses/zol)
 • (Eclipse Public License (EPL) 2.0) (GNU Lesser General Public License Version 2.1, February 1999) JGraphT - I/O (org.jgrapht:jgrapht-io:1.5.1 - http://www.jgrapht.org/jgrapht-io)
 • (Apache Software License, Version 1.1) (Bouncy Castle Licence) Bouncy Castle OpenPGP API (org.bouncycastle:bcpg-jdk15on:1.65 - http://www.bouncycastle.org/java.html)
 • (BSD 3-Clause "New" or "Revised" License (BSD-3-Clause)) abego TreeLayout Core (org.abego.treelayout:org.abego.treelayout.core:1.0.3 - http://treelayout.sourceforge.net)
 • (The W3C Software License) Simple API for CSS (org.w3c.css:sac:1.3 - http://www.w3.org/Style/CSS/SAC/)
 • (iCal4j - License) iCal4j (org.mnode.ical4j:ical4j:1.0.7 - http://ical4j.sourceforge.net)
 • (MIT License) SLF4J API Module (org.slf4j:slf4j-api:1.7.25 - http://www.slf4j.org)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache HttpComponents Core HTTP/1.1 (org.apache.httpcomponents.core5:httpcore5:5.1.3 - https://hc.apache.org/httpcomponents-core-5.1.x/5.1.3/httpcore5/)
 • (GNU Library General Public License v2.1 or later) Hibernate ORM - hibernate-core (org.hibernate:hibernate-core:5.6.7.Final - https://hibernate.org/orm)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) JCommander (com.beust:jcommander:1.48 - http://beust.com/jcommander)
 • (Bouncy Castle Licence) Bouncy Castle S/MIME API (org.bouncycastle:bcmail-jdk15on:1.65 - http://www.bouncycastle.org/java.html)
 • (CDDL + GPLv2 with classpath exception) Java(TM) EE 7 Web Specification APIs (javax:javaee-web-api:7.0 - http://java.net/javaee-web-api/)
 • (Eclipse Public License, Version 1.0) (GNU Lesser General Public License, Version 2.1) mchange-commons-java (com.mchange:mchange-commons-java:0.2.19 - https://github.com/swaldman/mchange-commons-java)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) ASM based accessors helper used by json-smart (net.minidev:accessors-smart:2.4.7 - https://urielch.github.io/)
 • (The BSD License) ANTLR 4 Runtime (org.antlr:antlr4-runtime:4.9.2 - http://www.antlr.org/antlr4-runtime)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) JSON Small and Fast Parser (net.minidev:json-smart:2.4.7 - https://urielch.github.io/)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Jackson-core (com.fasterxml.jackson.core:jackson-core:2.12.2 - https://github.com/FasterXML/jackson-core)
 • (Eclipse Public License v2.0) JUnit Jupiter Params (org.junit.jupiter:junit-jupiter-params:5.6.0 - https://junit.org/junit5/)
 • (Apache License 2.0) (LGPL 2.1) (MPL 1.1) Javassist (org.javassist:javassist:3.28.0-GA - http://www.javassist.org/)
 • (CDDL+GPL License) JAXB Runtime (org.glassfish.jaxb:jaxb-runtime:2.3.1 - http://jaxb.java.net/jaxb-runtime-parent/jaxb-runtime)
 • (Apache License, Version 2.0) Byte Buddy (without dependencies) (net.bytebuddy:byte-buddy:1.12.8 - https://bytebuddy.net/byte-buddy)
 • (GNU Lesser General Public License) jxl (net.sourceforge.jexcelapi:jxl:2.6.12 - http://www.jexcelapi.org)
 • (MIT License) vinnie (com.github.mangstadt:vinnie:2.0.2 - http://github.com/mangstadt/vinnie)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) jose4j (org.bitbucket.b_c:jose4j:0.7.10 - https://bitbucket.org/b_c/jose4j/)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache HttpClient (org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5:5.1.3 - https://hc.apache.org/httpcomponents-client-5.0.x/5.1.3/httpclient5/)
 • (GNU Library General Public License v2.1 or later) Hibernate Commons Annotations (org.hibernate.common:hibernate-commons-annotations:5.1.2.Final - http://hibernate.org)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons Collections (org.apache.commons:commons-collections4:4.2 - http://commons.apache.org/proper/commons-collections/)
 • (Unknown license) dom4j (dom4j:dom4j:1.6.1 - http://dom4j.org)
 • (The Apache License, Version 2.0) org.opentest4j:opentest4j (org.opentest4j:opentest4j:1.2.0 - https://github.com/ota4j-team/opentest4j)
 • (iCal4j - License) ical4j (org.mnode.ical4j:ical4j:3.0.21 - http://ical4j.github.io)
 • (Mozilla Public License, Version 2.0) rhino (org.mozilla:rhino:1.7.14 - https://mozilla.github.io/rhino/)
 • (Dual license consisting of the CDDL v1.1 and GPL v2) Extended StAX API (org.jvnet.staxex:stax-ex:1.8 - http://stax-ex.java.net/)
 • (Public Domain) Backport of JSR 166 (backport-util-concurrent:backport-util-concurrent:3.1 - http://backport-jsr166.sourceforge.net/)
 • (The BSD License) ANTLR 4 Runtime (org.antlr:antlr4-runtime:4.8-1 - http://www.antlr.org/antlr4-runtime)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache FreeMarker (org.freemarker:freemarker:2.3.30 - https://freemarker.apache.org/)
 • (Unicode/ICU License) ICU4J (com.ibm.icu:icu4j:61.1 - http://icu-project.org/)
 • (Bouncy Castle Licence) Bouncy Castle PKIX, CMS, EAC, TSP, PKCS, OCSP, CMP, and CRMF APIs (org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on:1.70 - https://www.bouncycastle.org/java.html)
 • (Unknown license) bsh (org.beanshell:bsh:2.0b6 - no url defined)
 • (Unknown license) StringTemplate 4 (org.antlr:ST4:4.3 - http://nexus.sonatype.org/oss-repository-hosting.html/ST4)
 • (GNU Lesser General Public Licence) JFreeChart (org.jfree:jfreechart:1.0.19 - http://www.jfree.org/jfreechart/)
 • (BSD-3-Clause) asm (org.ow2.asm:asm:9.1 - http://asm.ow2.io/)
 • (LGPL) jTDS (net.sourceforge.jtds:jtds:1.3.1 - http://jtds.sourceforge.net)
 • (Eclipse Public License v2.0) JUnit Platform Engine API (org.junit.platform:junit-platform-engine:1.6.0 - https://junit.org/junit5/)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) ZXing Java SE extensions (com.google.zxing:javase:3.2.1 - http://github.com/zxing/zxing/javase)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons Collections (org.apache.commons:commons-collections4:4.1 - http://commons.apache.org/proper/commons-collections/)
 • (Dual license consisting of the CDDL v1.1 and GPL v2) JSR 374 (JSON Processing) Default Provider (org.glassfish:javax.json:1.1.4 - https://javaee.github.io/jsonp)
 • (Common Development and Distribution License (CDDL) v1.0) JavaBeans Activation Framework (JAF) (javax.activation:activation:1.1 - http://java.sun.com/products/javabeans/jaf/index.jsp)
 • (Unknown license) Java Transaction API (javax.transaction:jta:1.1 - http://java.sun.com/products/jta)
 • (GNU Library General Public License v2.1 or later) Hibernate ORM - hibernate-c3p0 (org.hibernate:hibernate-c3p0:5.6.7.Final - https://hibernate.org/orm)
 • (MIT License) SLF4J Simple Binding (org.slf4j:slf4j-simple:1.7.5 - http://www.slf4j.org)
 • (Apache License, Version 2.0) fastinfoset (com.sun.xml.fastinfoset:FastInfoset:1.2.15 - http://fi.java.net)
 • (http://jaxen.codehaus.org/license.html) jaxen (jaxen:jaxen:1.1.6 - http://jaxen.codehaus.org/)
 • (Apache License, Version 2.0) JHeaps (org.jheaps:jheaps:0.13 - http://www.jheaps.org)
 • (BSD licence) ANTLR 3 Runtime (org.antlr:antlr-runtime:3.5.2 - http://www.antlr.org)
 • (CDDL/GPLv2+CE) JavaMail API (com.sun.mail:javax.mail:1.5.6 - http://javamail.java.net/javax.mail)
 • (Unknown license) Castor XML - core (org.codehaus.castor:castor-xml:1.4.1 - https://github.com/castor-data-binding/castor/castor-xml)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) XML Commons External Components XML APIs (xml-apis:xml-apis:1.0.b2 - http://xml.apache.org/commons/#external)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) javax.inject (javax.inject:javax.inject:1 - http://code.google.com/p/atinject/)
 • (CC0 1.0 Universal) EdDSA-Java (net.i2p.crypto:eddsa:0.3.0 - https://github.com/str4d/ed25519-java)
 • (GNU Lesser General Public License (LGPL), version 2.1 or later) Openhtmltopdf PDF Rendering (Apache PDF-BOX 2) (com.openhtmltopdf:openhtmltopdf-pdfbox:1.0.10 - https://github.com/danfickle/openhtmltopdf/openhtmltopdf-pdfbox)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Commons BeanUtils (commons-beanutils:commons-beanutils:1.8.3 - http://commons.apache.org/beanutils/)
 • (Eclipse Distribution License v. 1.0) (Eclipse Public License v1.0) javax.persistence-api (javax.persistence:javax.persistence-api:2.2 - https://github.com/javaee/jpa-spec)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons FileUpload (commons-fileupload:commons-fileupload:1.4 - http://commons.apache.org/proper/commons-fileupload/)
 • (Unknown license) apiSha256 (sis.redsys:apiSha256:1.3 - no url defined)
 • (The Apache License, Version 2.0) sshj (com.hierynomus:sshj:0.35.0 - https://github.com/hierynomus/sshj)
 • (Bouncy Castle Licence) Bouncy Castle PKIX, CMS, EAC, TSP, PKCS, OCSP, CMP, and CRMF APIs (org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on:1.65 - http://www.bouncycastle.org/java.html)
 • (Eclipse Public License v2.0) JUnit Jupiter Engine (org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine:5.6.0 - https://junit.org/junit5/)
 • (BSD) JZlib (com.jcraft:jzlib:1.1.3 - http://www.jcraft.com/jzlib/)
 • (Unknown license) jdom (jdom:jdom:1.0 - no url defined)
 • (Bouncy Castle Licence) Bouncy Castle Provider (org.bouncycastle:bcprov-jdk15on:1.65 - http://www.bouncycastle.org/java.html)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) SQLite JDBC (org.xerial:sqlite-jdbc:3.32.3.1 - http://nexus.sonatype.org/oss-repository-hosting.html/sqlite-jdbc)
 • (Bouncy Castle Licence) Bouncy Castle ASN.1 Extension and Utility APIs (org.bouncycastle:bcutil-jdk15on:1.70 - https://www.bouncycastle.org/java.html)
 • (MIT License) SLF4J API Module (org.slf4j:slf4j-api:1.7.5 - http://www.slf4j.org)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) project ':json-path' (com.jayway.jsonpath:json-path:2.7.0 - https://github.com/jayway/JsonPath)
 • (Eclipse Public License v2.0) JUnit Jupiter API (org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:5.6.0 - https://junit.org/junit5/)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Commons JXPath (commons-jxpath:commons-jxpath:1.3 - http://commons.apache.org/jxpath/)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache HttpComponents Core HTTP/2 (org.apache.httpcomponents.core5:httpcore5-h2:5.1.3 - https://hc.apache.org/httpcomponents-core-5.1.x/5.1.3/httpcore5-h2/)
 • (Unknown license) jstl (javax.servlet:jstl:1.2 - no url defined)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) ZXing Core (com.google.zxing:core:3.2.1 - http://github.com/zxing/zxing/core)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Commons Logging (commons-logging:commons-logging:1.1.3 - http://commons.apache.org/proper/commons-logging/)
 • (Dual license consisting of the CDDL v1.1 and GPL v2) JSR 353 (JSON Processing) Default Provider (org.glassfish:javax.json:1.0.4 - http://jsonp.java.net)
 • (Unknown license) Castor CORE - Core code/functionality (org.codehaus.castor:castor-core:1.4.1 - https://github.com/castor-data-binding/castor/castor-core)
 • (Unknown license) org.json (sis.redsys:org.json:1.3 - no url defined)
 • (The MIT License (MIT)) ClassGraph (io.github.classgraph:classgraph:4.8.149 - https://github.com/classgraph/classgraph)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons Lang (org.apache.commons:commons-lang3:3.8.1 - http://commons.apache.org/proper/commons-lang/)
 • (Apache License, Version 2.0) filters (com.jhlabs:filters:2.0.235-1 - http://www.jhlabs.com/ip/filters/)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons CSV (org.apache.commons:commons-csv:1.9.0 - https://commons.apache.org/proper/commons-csv/)
 • (FreeBSD License) biweekly (net.sf.biweekly:biweekly:0.6.6 - http://github.com/mangstadt/biweekly)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Commons Digester (commons-digester:commons-digester:2.1 - http://commons.apache.org/digester/)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Apache Commons Logging (commons-logging:commons-logging:1.2 - http://commons.apache.org/proper/commons-logging/)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Jackson-annotations (com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations:2.12.2 - http://github.com/FasterXML/jackson)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache FontBox (org.apache.pdfbox:fontbox:2.0.24 - http://pdfbox.apache.org/)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) jackson-databind (com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:2.12.2 - http://github.com/FasterXML/jackson)
 • (Eclipse Public License v2.0) JUnit Platform Commons (org.junit.platform:junit-platform-commons:1.6.0 - https://junit.org/junit5/)
 • (The GNU General Public License, Version 2) MySQL Connector/J (mysql:mysql-connector-java:5.1.46 - http://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Commons Lang (commons-lang:commons-lang:2.6 - http://commons.apache.org/lang/)
 • (The MIT License) jsoup Java HTML Parser (org.jsoup:jsoup:1.15.3 - https://jsoup.org/)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) diff-match-patch (org.bitbucket.cowwoc:diff-match-patch:1.2 - https://bitbucket.org/cowwoc/google-diff-match-patch/)
 • (Apache License, Version 2.0) Java Annotation Indexer (org.jboss:jandex:2.4.2.Final - http://www.jboss.org/jandex)
 • (GNU Lesser General Public Licence) JCommon (org.jfree:jcommon:1.0.23 - http://www.jfree.org/jcommon/)
 • (Apache 2) Apache Derby Database Engine and Embedded JDBC Driver (org.apache.derby:derby:10.11.1.1 - http://db.apache.org/derby/derby/)
 • (CDDL+GPL License) TXW2 Runtime (org.glassfish.jaxb:txw2:2.3.1 - http://jaxb.java.net/jaxb-txw-parent/txw2)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons IO (commons-io:commons-io:2.11.0 - https://commons.apache.org/proper/commons-io/)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache XmpBox (org.apache.pdfbox:xmpbox:2.0.24 - https://www.apache.org/pdfbox-parent/xmpbox/)
 • (Apache 2.0) Gson (com.google.code.gson:gson:2.8.6 - https://github.com/google/gson/gson)
 • (The MIT License) jsoup Java HTML Parser (org.jsoup:jsoup:1.15.2 - https://jsoup.org/)
 • (GNU Lesser General Public License (LGPL), version 2.1 or later) Openhtmltopdf Core Renderer (com.openhtmltopdf:openhtmltopdf-core:1.0.10 - https://github.com/danfickle/openhtmltopdf/openhtmltopdf-core)
 • (Common Development and Distribution License) (GNU General Public License, Version 2 with the Classpath Exception) Java Transaction API (org.jboss.spec.javax.transaction:jboss-transaction-api_1.2_spec:1.1.1.Final - http://www.jboss.org/jboss-transaction-api_1.2_spec)
 • (BSD License) AntLR Parser Generator (antlr:antlr:2.7.7 - http://www.antlr.org/)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Jackson-core (com.fasterxml.jackson.core:jackson-core:2.12.1 - https://github.com/FasterXML/jackson-core)
 • (Mozilla Public License) iText, a Free Java-PDF library (com.lowagie:itext:2.1.7 - http://www.lowagie.com/iText/)
 • (Apache License, Version 2.0) PDFBox-Graphics2d (de.rototor.pdfbox:graphics2d:0.32 - https://github.com/rototor/pdfbox-graphics2d/graphics2d)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache PDFBox (org.apache.pdfbox:pdfbox:2.0.24 - https://www.apache.org/pdfbox-parent/pdfbox/)
 • (Apache License, version 2.0) JBoss Logging 3 (org.jboss.logging:jboss-logging:3.4.3.Final - http://www.jboss.org)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Commons Codec (commons-codec:commons-codec:1.8 - http://commons.apache.org/proper/commons-codec/)
 • (Apache License, Version 2.0) CSS Parser (net.sourceforge.cssparser:cssparser:0.9.23 - http://cssparser.sourceforge.net/)
 • (Apache License, Version 2.0) ClassMate (com.fasterxml:classmate:1.5.1 - https://github.com/FasterXML/java-classmate)
 • (The Apache License, Version 2.0) org.apiguardian:apiguardian-api (org.apiguardian:apiguardian-api:1.1.0 - https://github.com/apiguardian-team/apiguardian)
 • (The BSD License) ANTLR 4 Tool (org.antlr:antlr4:4.9.2 - http://www.antlr.org)
 • (Apache 2) ROME, RSS and atOM utilitiEs for Java (net.java.dev.rome:rome:1.0.0 - https://rome.dev.java.net/)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons Email (org.apache.commons:commons-email:1.5 - http://commons.apache.org/proper/commons-email/)
 • (CDDL 1.1) (GPL2 w/ CPE) istack common utility code runtime (com.sun.istack:istack-commons-runtime:3.0.7 - http://java.net/istack-commons/istack-commons-runtime/)
 • (Bouncy Castle Licence) Bouncy Castle Provider (org.bouncycastle:bcprov-jdk15on:1.70 - https://www.bouncycastle.org/java.html)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons BeanUtils (commons-beanutils:commons-beanutils:1.9.4 - https://commons.apache.org/proper/commons-beanutils/)
 • (The Apache License, Version 2.0) asn-one (com.hierynomus:asn-one:0.6.0 - https://github.com/hierynomus/asn-one)
 • (CDDL/GPLv2+CE) JavaBeans Activation Framework API jar (javax.activation:javax.activation-api:1.2.0 - http://java.net/all/javax.activation-api/)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons Collections (commons-collections:commons-collections:3.2.2 - http://commons.apache.org/collections/)
 • (Eclipse Public License, Version 1.0) (GNU Lesser General Public License, Version 2.1) c3p0 (com.mchange:c3p0:0.9.5.5 - https://github.com/swaldman/c3p0)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Commons IO (commons-io:commons-io:2.2 - http://commons.apache.org/io/)
 • (GNU Lesser General Public License) JasperReports Library (net.sf.jasperreports:jasperreports:6.17.0 - http://jasperreports.sourceforge.net)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons Text (org.apache.commons:commons-text:1.9 - https://commons.apache.org/proper/commons-text)
 • (Eclipse Public License - v 2.0) Eclipse Compiler for Java(TM) (org.eclipse.jdt:ecj:3.21.0 - http://www.eclipse.org/jdt)
 • (CDDL 1.1) (GPL2 w/ CPE) jaxb-api (javax.xml.bind:jaxb-api:2.3.1 - https://github.com/javaee/jaxb-spec/jaxb-api)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Log4j (log4j:log4j:1.2.14 - http://logging.apache.org/log4j/docs/)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons Net (commons-net:commons-net:3.8.0 - https://commons.apache.org/proper/commons-net/)
 • (The Apache Software License, Version 2.0) Commons Logging (commons-logging:commons-logging:1.1.1 - http://commons.apache.org/logging)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons Lang (org.apache.commons:commons-lang3:3.11 - https://commons.apache.org/proper/commons-lang/)
 • (MIT License) SLF4J API Module (org.slf4j:slf4j-api:1.7.36 - http://www.slf4j.org)
 • (Apache License, Version 2.0) Apache Commons Codec (commons-codec:commons-codec:1.15 - https://commons.apache.org/proper/commons-codec/)
 • (Unknown license) itext (com.lowagie:itext:2.1.7.js8 - no url defined)
 • (Eclipse Public License (EPL) 2.0) (GNU Lesser General Public License Version 2.1, February 1999) JGraphT - Core (org.jgrapht:jgrapht-core:1.5.1 - http://www.jgrapht.org/jgrapht-core)