L'explicació que segueix és una de les propostes que fa la Fundació per a models de negoci i desplegament de serveis.

Premisses

  • S'utilitza el model de servei BaaS, com a exemple de desplegament de serveis. Aquest servei inclou els requisits de la Fundació per oferir el programari a usuaris finals.
  • Es posa com a exemple de proveïdor de serveis al Foundation HUB.
  • Els proveïdors de serveis que ofereixen el programari seguint els valors de la Fundació, gaudeixen de les eines que dóna la Fundació per configurar els clouds, instal·lar i actualitzar el programari, i crear còpies de seguretat.

Model recomanat per la Fundació

En el model recomanat per la Fundació, els proveïdors de serveis gaudeixen de les actualitzacions derivades del repositori central de la Fundació, un cop aprovades les contribucions, i generats els tests de compilació i funcionament.