El patronat es composa d'un mínim de quatre persones, sent les que decideixen en darrera instāncia quins son els objectius a assolir.

suport@fundaciotic.org