La definició d'aquests valors és un projecte obert i en constant evolució. Se'n pot fer seguiment a l'àrea de la Comunitat.

Per als beneficiaris de la distribució

 • Oferir a usuaris particulars i a tota mena d'entitats, siguin mercantils o sense ànim de lucre, activitats i recursos tecnològics que els ajudin a dur a terme la seva activitat.
 • Oferir formació a autònoms i PIMES perquè compleixin les normes del sistema de qualitat i augmentin la seva competitivitat.
 • Oferir formació i recursos a autònoms i PIMES per crear Business Intelligence dins la seva estructura de dades.
 • Oferir gratuïtament el software patrimoni de la Fundació.

Tot recurs que ofereixi el distribuïdor i que no sigui patrimoni propi, serà avaluat seguint aquests criteris:

 • Funcionalitat
 • Estandardització
 • Integració (important que funcioni 'en línia' per Internet)
 • Baix cost inicial i d'implantació
 • Coneixement de les funcionalitats dels mòduls

Per a la millora i evolució contínua del software

Oferir una plataforma única, transparent i globalment accessible, on millorar, corregir i distribuir el software de la Fundació.

Una plataforma on també:

 • Planificar, dissenyar, desenvolupar i integrar nous mòduls.
 • Planificar, dissenyar, desenvolupar i desplegar nous serveis.