La Fundació TiC no ofereix directament serveis, sí que recomana aquells formadors, caps de projecte i distribuïdors que els donen seguint els valors de la fundació, per a donar solucions reals als usuaris finals.

Distribució i allotjament (Ordre alfabètic)

Sector / Especialitat
Consultoría informática
Manteniment
BaaS
Sector / Especialitat
Desenvolupament
BaaS
JakartaEE
JavaEE

Formació (Ordre alfabètic)

Caps de projecte (Ordre alfabètic)